Händikäpp
MTÜ „Händikäpp" on valdkonna asjatundjate huvikaitseühendus, mille missiooniks on toetada iseseisvuse ja koostöö väärtustajaid läbi eneseteostuse.
Asukoht plaanil
. korrus
Tutvustus